Aegon nadrukkelijk voorstander van aanscherping regels voor remisiers

01-01-2002

 

De verkooporganisatie DEAL, onderdeel van Amynter Advies Compagnie, probeert in Den Haag via straathandel het effectenleaseproduct RenteRetourVliegwiel van Aegon aan de man te brengen. VVP zet grote vraagtekens bij deze handelwijze (zie het commentaar op pagina 3). Aegon heeft zich op haar beurt in de zaak verdiept en geeft VVP de volgende reactie:"Aegon doet al lange tijd zaken met Amynter, dat ook gemachtigd is klanten aan te brengen voor onze Vliegwiel-producten. Wij weten dat Amynter op straat, maar ook op braderieën en beurzen mensen benadert met als uiteindelijk doel het aanbrengen van klanten. In feite is dit het genereren van leads. Dat mag onder voorwaarden die in regels zijn vertaald door de Autoriteit FM. In de laatste versie van de Nadere Regeling staat over dit onderwerp ('cold calling') dat de remisier zijn klanten niet in persoon mag aanspreken (of bellen) voor verkoopdoeleinden, zonder uitdrukkelijke schriftelijke of elektronische toestemming vooraf. De remisier mag overigens wel aanspreken of bellen als er niet direct een product wordt aangeboden of verkocht. Overigens: als er al een relatie bestaat tussen remisier en effectenklant, gelden weer soepeler regels. Als wij het goed begrijpen was er in het door VVP genoemde geval geen sprake van een verkoopproces maar meer van informatieverstrekking. Er werden geen concrete zaken gedaan en de  mevrouw was slechts op zoek naar leads. In dat geval werd gewerkt volgens de Nadere Regeling. Wij hebben Amynter gevraagd naar de gang van zaken rond het verkoopproces teneinde dit proces - indien nodig - nog eens aan te scherpen. Dit is overigens iets wat met al onze remisiers al een tijdje loopt, aangezien de regels voortdurend - en met onze uitdrukkelijke instemming – worden aangescherpt. Aegon benadrukt bij de remisiers de vereiste handelswijze tijdens het hele verkoopproces niet alleen actief - aan de hand van de laatste eisen van de Autoriteit FM - maar ook pro-actief, vooruitlopend op de eisen van deze instantie die de regels opstelt voor dergelijke producten én die de regels controleert.

 

Straathandel

01-01-2002

 

"Doet u aan sparen?" Die vraag stelde onlangs een jongedame aan mij in een winkelstraat in Den Haag. Als VVP-redacteur spitste ik natuurlijk meteen mijn oren, want het was me direct al duidelijk dat het hier niet ging om een consumentenonderzoek maar om straathandel. In dit geval bleek het te gaan om het effectenleaseproduct RenteRetourVliegwiel van Aegon. Ik liet me door de dame meevoeren naar een ijssalon dichtbij, alwaar zij aan de hand van een rekenvoorbeeld de voordelen en de opbrengsten van RenteRetourVliegwiel schetste. Mijn parate kennis van dit product was onvoldoende om te kunnen beoordelen of hetgeen mij werd voorgehouden klopte. Maar daar gaat het eigenlijk ook niet om. Waar het om gaat, is de verkoopmethode. De dame die mij in Den Haag aansprak, werkte voor de verkooporganisatie DEAL. Deze organisatie is een onderdeel van Amynter Advies Compagnie. De laatste is een bij de SER geregistreerde assurantietussenpersoon uit Groningen. Assurantietussenpersonen worden in toenemende mate geacht zich correct te gedragen tegenover de consument. De Gedragscode Informatieverstrekking Dienstverlening Intermediair of GIDI is daar momenteel het meest prangende voorbeeld van. Verzekeraars roepen zelfs dat zij geen zaken meer zullen doen met tussenpersonen die blijven weigeren zich aan de GIDI te committeren. Toegegeven: de GIDI geldt voor particuliere verzekeringsproducten en niet voor beleggingsproducten als RenteRetourVliegwiel. Maar waar zijn we mee bezig als een tussenpersoon op assurantiegebied aan allerlei kwaliteitseisen moet voldoen, terwijl hij ondertussen beleggingsproducten kan laten promoten door - zoals in mijn geval - iemand die vertelt dat zij de maand ervoor nog kapster was...Ik vind het onbegrijpelijk dat de verzekeringsbranche tegen dit soort verkoopmethoden niet keihard optreedt. Helemaal, omdat juist beleggingsproducten dikwijls voor de ongelukken hebben gezorgd die (ten onrechte) ook het verzekeringsbedrijf in een kwaad daglicht hebben gesteld. En die mede hebben gemaakt dat de GIDI er moest komen om door middel van zelfregulering de onvermijdelijke reactie van het wettelijk toezicht te milderen.

 

REDACTEUR VVP