Claim                met Vermogen !

      Concept

  

 

 

  Uw Kansen

ClaimConcept :                                                    

 

een financieel-juridisch adviesbureau met ruime expertise op het gebied van vermogensconflicten,  in het bijzonder de problematiek rond aandelenlease.

 

Uw Kansen

 

Bij een juridische procedure proberen we in eerste instantie de zaak voor de kantonrechter te krijgen en zelf het verweer te voeren.

Een recent voorbeeld van een succesvolle procedure door ClaimConcept  tegen Varde (Dexia Aanbod, vernietiging echtgenote), treft u onder de knop:

 

 Uitspraak

 

Op 5 juni 2009 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een drietal zaken betreffende aandelenlease. Hiermee is echter geen eenduidige lijn neergezet, de uiteindelijke toekenning van schadevergoeding zal per persoon moeten worden beoordeeld:

 

Uitspraak

 

Bij de Rechtbank is een advocaat verplicht. ClaimConcept  levert het dossier, inclusief verdediging en eisen, panklaar aan de met haar samenwerkende advocaten.

 

Ons Vermogen

Uw Start

Ons Tarief

Uw Voordeel

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

AEGON

DEXIA

DEFAM

 Ons Vermogen
 Uw Start
FORTIS

LEVOB

OVERIG

 Ons Tarief
 Uw Voordeel
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

 

 

 Contact ?
 Nieuws
 

HOME

 Links
 Disclaimer