Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Om enig inzicht te geven in de stappen die er mogelijk nodig zijn, volgt hier een korte uitleg over de procedure bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening (KiFiD).


 

 

 


Op de site van het KiFiD noemt zij haar procedure ďlaagdrempelig en snelĒ .
Dit klinkt simpel, laagdrempelig en snel, maar dit proces neemt vaak jaren in beslag omdat de hele cyclus voor een deel te vergelijken is met een gerechtelijke procedure. Alleen al toewijzing aan een behandelaar duurde eind 2017-begin 2018 31/2 maand!

 

 

 

 

 

De volgorde:

 Interne Klachtprocedure Ė (FinanciŽle Ombudsman) Ė Geschillencommissie

 ( Ė Commissie van Beroep)


is daarbij misschien wel het beste te vergelijken met:
 

Deurwaarder Ė (Kanton-)Rechtbank Ė Gerechtshof Ė Hoge Raad.

Hoe gaat dit in de praktijk?

Interne Klacht Procedure ( IKP ):

 

De Consument de Klacht eerst indienen bij de Aangeslotene, liefst schriftelijk of via een webformulier.

Zolang er aantoonbaar onderhandeld wordt en er geen definitief standpunt is ingenomen, is de IKP niet afgerond!

De Klacht kan pas worden voorgelegd aan het KiFiD als de Aangeslotene haar definitieve standpunt schriftelijk kenbaar heeft gemaakt en de Consument daarbij heeft gewezen op de mogelijkheid zijn Klacht binnen een termijn van drie maanden aan het KiFiD voor te leggen.

FinanciŽle Ombudsman, klachten ingediend voor 1 april 2017 :

 

De Klacht via het online klachtformulier Kifid (voorheen klachtformulier Ombudsman), met bewijsstukken, is te vergelijken  met een officiŽle dagvaarding.

- Net als bij de rechtbank wordt eerst gekeken of u bij het juiste loket bent en de klacht niet verjaard is. Ook dit lijkt weer simpeler dan het in werkelijkheid is. Zo is vaak niet duidelijk of een financiŽle dienstverlener wel Aangeslotene is, ook niet altijd voor het KiFiD zelf!
- (Als de Secretaris (voorheen Ombudsman) de Klacht niet-ontvankelijk verklaard, kan tegen deze beslissing binnen vier weken schriftelijk gemotiveerd bezwaar worden gemaakt bij de Voorzitter van de Geschillencommissie)

- Als de Secretaris de Klacht ontvankelijk verklaard (voorheen de Ombudsman) krijgt Aangeslotene een maand de tijd om te reageren. Net als bij de rechtbank kan Aangeslotene maximaal tweemaal een maand verlenging van deze termijn verzoeken.
- Hierna kan de Secretaris (voorheen Ombudsman) zijn oordeel kenbaar maken, maar het kan ook zijn dat de Consument eerst nog een reactie wordt gevraagd op het antwoord van Aangeslotene. In dat geval mag de directie als laatste nog een keer reageren.

Het oordeel van de Ombudsman is niet bindend, waarbij de Consument vervolgens binnen drie maanden na ontvangst het geschil kan voorleggen aan de Geschillencommissie.

Geschillencommissie (The Saga Continues)

De Klacht via het officieel klachtformulier Geschillencommissie, is enigszins te vergelijken met Hoger Beroep.
- Spin in het web is de Secretaris, te vergelijken met de griffier bij de rechtbank
- Net als bij het Rechtbank wordt ook nu weer eerst gekeken of u bij het juiste loket bent en de klacht niet verjaard is.
- Als de klacht voorshands in behandeling wordt genomen, heeft de Aangeslotene zes weken om verweer te voeren, verlenging van die termijn op verzoek is mogelijk.
- Na ontvangst van het verweer mag de Consument reageren (repliek), tenzij de Commissie van oordeel is dat de klacht zich leent voor een verkorte afdoening op stukken.
- Na ontvangst van de repliek wordt de Aangeslotene in de gelegenheid gesteld te  reageren (dupliek).
- Zowel voor repliek als voor dupliek geldt een termijn van twee weken, deze kan op schriftelijk verzoek twee keer worden verlengd.
- Nadat de schriftelijke procedure is afgerond, kan de commissie besluiten tot een hoorzitting. Of zelf de zaak naar eigen believen inkleuren:

- De Geschillencommissie geeft een (meestal) bindend advies

Commissie van Beroep

Dit Beroep is enigszins vergelijkbaar met cassatie en kan ook worden ingediend door de Aangeslotene.

- Als de Consument of de Aangeslotene het niet eens is met de bindende beslissing van de Geschillencommissie, kan het geschil binnen zes weken worden voorgelegd  aan de Commissie van Beroep. Er moet dan wel meer dan Ä 25.000,- in het geding zijn. Per Aangeslotene ...
- Spin in het web is de Secretaris, te vergelijken met de griffier bij de rechtbank

- De Commissie van Beroep doet in laatste instantie een definitieve, bindende uitspraak.

- Bij aantoonbare reken- en schrijffouten is alleen nog een herstelverzoek mogelijk

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
       
     
 

 

 
       
       
  Contact ?      
       
     

2014-12-18 Klachtencoordinator directie Bouwe Morrema + Bas de Groot

2019-04-24 Klachtencoordinator GeschillenCommissie Stefan Bakkerus

2019-05-23 Klachtencoordinator Secretaris Roos

2019-09-16 Klachtencoordinator Secretaris Koster

2012-06-08 Perron Beslissing op Bezwaar