Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Via de expertise bij ClaimConcept hebben inmiddels vele gedupeerden hun conflicten met financiŽle instellingen kunnen bijleggen, veelal via schikkingen.

Bovendien wordt daarbij tenminste 60% van de inleg door de tegenpartij terugbetaald, vermeerderd met kosten. Oplopend tot 100% plus kosten!

 

Beursklacht-Stichting Spirit-Payback-Zinloos Betalen                          Klacht nota

 

Schrijnende voorbeelden te over, in meerdere dossiers van gedupeerden, die na het faillissement van Beursklacht bij ons aanklampten. Ronduit misleidend is het optreden rond Sprintplan waar een voormalig directeur zonder verbetering toch 'Prestatieloon ' durfde te vragen, maar na zijn vertrek diezelfde nota onrechtmatig noemt. Over deze nota is zelfs een rechtszaak gevoerd, waarin de gedaagde wordt bijgestaan door Payback  (update: gestaakt per 1 januari 2017) en Zinloos Betalen. Met dezelfde hoofdrolspelers...

 

Inmiddels heeft de kantonrechter te Rotterdam vonnis gesproken in bovenvermelde voorbeeldzaak  >> Vonnis 17 januari 2014. Hieronder hebben we de zaak uit de ons ter beschikking staande dossiers grotendeels kunnen reconstrueren:

 

Bij  >> email van 8 oktober 2008 met  >> Aanbod en Algemene voorwaarden  waarin ook verwezen wordt naar de website van Beursklacht, heeft Stichting Spirit aan haar leden de mogelijkheid geboden om een individuele procedure te voeren tegen moederbedrijf Aegon. Spirit is ontstaan uit een werkgroep Sprintplan bij vereniging Payback.

 

Bij  >> brief van 26 maart 2009 heeft Beursklacht Aegon aansprakelijk gesteld voor de geleden schade en schadevergoeding gevorderd.

Bij  >> brief van 14 mei 2009 heeft Aegon medegedeeld niet tot terugbetaling van enig bedrag over te zullen gaan.

 

Vervolgens hebben Beursklacht en Aegon onderhandeld over de voorwaarden voor een schikkingstraject.  Ten behoeve van het schikkingstraject heeft Beursklacht bij brieven van  >> 11 november 2009 en >> 27 april 2010 verzocht aanvullende informatie te verstrekken.

 

Bij >> brief van mei 2011 heeft Beursklacht haar relaties medegedeeld dat het Gerechtshof te Amsterdam op 1 december 2009 heeft geoordeeld dat de financiŽle draagkracht ten tijde van het aangaan van de effectenleaseovereenkomsten bepalend is voor de verdeling van de geleden schade en dat het mogelijk is na bepaling van de persoonlijke draagkracht de vergoeding vast te stellen.

 

Bij brief van oktober 2011 heeft Beursklacht de noodzaak van een correcte draagkrachtbepaling conform de wens van Aegon nog eens nader uitgelegd.

Gevolgd door een nota waarbij gemachtigdensalaris en Prestatieloon in rekening wordt gebracht::  >> Nota Salaris gemachtigde/Prestatieloon december 2011

Tot zover onze reconstructie, maar daarmee zijn we er nog niet...                                                       

 

Bij een klacht wordt nog eens helder uitgelegd dat er toch echt een prestatie van formaat geleverd is:  >> Uitleg Salaris gemachtigde/Prestatieloon eind 2011.

 

Deze uitleg van de nota is al een herhaling van zetten in eerdere klachten over dergelijke nota's:  >> Uitleg Salaris gemachtigde/Prestatieloon 11 augustus 2011 .

Verder klagen  >> Klacht Salaris gemachtigde/Prestatieloon 16 augustus 2011 helpt niet, de  >> Reactie van 22 augustus 2011 en later blijft hetzelfde.

 

Nadat de ex-directeur in november 2011 het zinkende schip heeft verlaten, hebben de nietsvermoedende rechtsopvolgers de lopende incassoprocedures voortgezet. Anno 2013 blijken 'schikkingen ' echter geheel fake te zijn geweest:   >> Reactie AEGON 2 januari 2013  Of zou AEGON misschien een beetje jokken? De tijd zal het leren.

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Vermogen  
  Uw Start
FORTIS

LEVOB

Beursklacht

  

 
  Ons Tarief  
  Uw Voordeel
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 
  Contact ?  
  Nieuws
 

HOME

 
  Disclaimer