Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Uw Voordeel

 

Na een positief advies op basis van een eerste korte beoordeling, kunt u besluiten uw belangen door ClaimConcept  te laten behartigen.

 

Eerst gaan wij in een persoonlijk gesprek uw dossier tot in detail compleet maken en doen wij (beleefdheidshalve) een bemiddelingspoging naar de tegenpartij om de zaak minnelijk te schikken. Om druk op de ketel te zetten kunt u bij nog lopende contractenoverwegen om de automatische incasso te stoppen en de maandtermijn op een aparte rekening te reserveren. Bedenk hierbij wel dat bij lopende contracten dan ook onderliggende aandelen kunnen worden verkocht.

 

Tegelijk bereiden wij een eventuele juridische procedure in eerste aanleg volledig voor, waarbij wij kunnen putten uit een omvangrijke database van uitspraken. In eerste instantie bespaart  u dus al ca. 10 uur advocaatkosten van ca. 200 tot 300 per uur.

Bij een juridische procedure proberen we in eerste instantie de zaak voor de kantonrechter te krijgen en zelf het verweer te voeren, met juridische ondersteuning van met ons samenwerkende advocaten.

Als verweerder bij de kantonrechter betaalt u geen griffiekosten, alleen de eiser of verzoeker (degene die het proces start, meestal de tegenpartij) betaalt griffierecht. Meer informatie is te vinden op:        

 

 http://www.rechtspraak.nl/Naar-de-rechter/Kantonrechter/Pages/default.aspx

 

Sinds 1 juli 2011 is het aantal zaken wat voor de kantonrechter kan worden afgewikkeld, sterk verruimd. Bij de Rechtbank of in hoger beroep bij het Gerechtshof,  is een advocaat verplicht. ClaimConcept  levert het dossier, inclusief verdediging en eisen, panklaar aan de met haar samenwerkende advocaten. Vanaf dat moment betaalt u uiteraard wel de verplichte griffiekosten, afhankelijk van de eis, maar ook hier weer een gereduceerd uurtarief aan Uw advocaat.

 

ClaimConcept  probeert voor u subsidie op deze kosten te krijgen en ondersteunt collectief de advocaten om zo het aantal uren per individuele zaak zo beperkt mogelijk te houden. Uiteraard worden de kosten eveneens gevorderd bij de tegenpartij.

 

Waar is onze verdediging (dan wel aanval) onder andere op gebaseerd?

 

-                      schending zorgplicht

-                      verkoopmethode

-                      misleiding/dwaling

-                      depotconstructie

-                      eventueel ontbreken handtekening partner

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
       
  Contact ?