Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

De grootste marktpartij is Bank Labouchere geweest onder de naam Legio Lease, oorspronkelijk als 100% dochter van AEGON, maar in 2000 overgenomen door de Belgische bank Dexia. Echter, in plaats van melkkoe bleek deze aankoop al snel een kat in de zak...

 

Dexia heeft inmiddels een groot aantal vermeende vorderingen overgedragen aan het Ierse Varde Investments. Hoewel dit uiteraard enorm vertragend werkt, worden ook hier de nodige successen geboekt. Een voorbeeld van een succesvolle procedure door ClaimConcept tegen Varde (Dexia Aanbod, vernietiging echtgenote), treft u onder de grijze knop:

 

 Uitspraak

 

De vordering van Dexia bedroeg begin 2005 ruim Ä 150.000,-  en nog een aantal langlopende contracten, waarvan de termijnbetaling ook in 2005 is stopgezet. Na een lange strijd van zeven jaar kon uiteindelijk een streep door de volledige restschuld en is ook de volledige netto inleg tot 2005 (inclusief rente en kosten) ofwel Ä 55.000,- terugbetaald !

 

Tot 1 juli 2014 zijn alle klachten over aandelenlease altijd voorgelegd aan het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Kifid. Omdat in de meeste gevallen de advisering door tussenpersonen was gedaan, oordeelde dit Kifid dat ten allen tijde ook een groot deel van inleg vergoed moest worden. Dit is geheel in lijn met de Hoge Raad, die in dezelfde zomer van 2014 nog eens is bevestigd door het gerechtshof 's-Hertogenbosch.

 

Op hetzelfde moment maakt het Kifid echter een opmerkelijke draai. Voortaan is niet de wijze van verkoop meer van belang, maar uitsluitend nog de financiŽle situatie bij het aangaan van de overeenkomsten. De bewijslast wordt geheel bij de Consument gelegd, over gegevens van 15 jaar geleden waar zelfs de Belastingdienst niet meer over beschikt! Dit heeft niets meer met gerechtigheid te maken, dat is marchanderen om een stroom van klachten in te dammen.

 

Begin 2012 zijn een aantal klachten bij Kifid ingediend, waarvan de klachtbehandeling vrij snel geheel werd stilgelegd. Tot maart 2015, waarbij partijen de gelegenheid kregen om alsnog tot een schikking te komen, maar dan wel uitsluitend als het inkomen op bijstandsniveau zat. Het beruchte Hofmodel Amsterdam.

 

Dit betekent ook dat onze strategie moet worden aangepast. Bij een gerechtelijke procedure proberen we voortaan de zaak voor de kantonrechter te krijgen waar we zelf nog steeds het verweer mogen voeren. Of toch Kifid?

 

2017-10-19 GC-12-00067 hoorzitting 18-01-2018 >> 2019-05-17 GC-12-00067 voortzetting Dexia op stukken >> 2019-06-05 GC-12-00067 Commissie ELA van Emden >> 2019-06-18 GC-12-00067 Klacht van 24 april 2012 niet-behandelbaar

 

2019-06-05 GC-12-00069 Commissie ELA van Emden

 

2019-06-05 GC-12-00071 Commissie ELA van Emden >> 2019-06-19 GC-12-00071 Klacht van 26 maart 2012 niet-behandelbaar

 

2023-03-15 Vonnis RBLIM_9846629 EL EXPL 22-29

 

2019-10-09 Uitspraak-2019-031 Y-Dexia << 2019/03/Uitspraak-2019-157-Bindend

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?  
 

 

 
       
       
         
   

2019-11-04 Klacht GC-1200070 op 28-03-2012 te laat bij Kifid << 2012-03-05 Zettel-JAL Dexia brief voorstel

2020-03-12 Dexia-Gedupeerde, afspraak thuisgesprek