Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Ons Tarief

 

 

Ons tarief bij enkelvoudige producten is, in grote lijnen, als volgt opgebouwd.  In schikkingen en procedures worden deze kosten teruggevorderd:

 

1.       Voor de eerste, korte inventarisatie vragen wij niets.

 

2.     Wilt U na een positief advies verder met ons, dan betaalt U soms een voorschot ter dekking van onze eerste kosten. Hiervoor nemen wij de (schriftelijke) behandeling van u over op basis van no cure no pay ;

3.   Voor afspraken buiten kantoor worden wel kilometerkosten in rekening gebracht, maar geen uurtarief vooraf (wel achteraf, na gebleken succes).

4.       Als onze inspanningen leiden tot een schikking of vonnis, dan betaalt U over de verbetering maximaal 35% als beloning voor ons succes 

 

5.      Bij hogere bedragen zijn lagere percentages mogelijk - ongeacht het aantal uren wat het ons gekost heeft - maar wel als afgeleide van de herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars.        

 

 

 Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

  SprintPlan

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
  Contact ?    
     
 

 

 
       
  Disclaimer