Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Ons Tarief

 

 

Ons tarief bij enkelvoudige producten is, in grote lijnen, als volgt opgebouwd.  In schikkingen en procedures worden deze kosten teruggevorderd:

 

1.       Voor de eerste, korte inventarisatie vragen wij 10,- .

 

2.     Wilt U na een positief advies verder met ons, dan betaalt U soms een voorschot ter dekking van onze eerste kosten. Hiervoor nemen wij de (schriftelijke) behandeling van u over op basis van no cure no pay. Grondslag is het maximum uurtarief van 150 zoals de meeste verzekeraars hanteren;

3.   Voor afspraken buiten kantoor worden wel kilometerkosten in rekening gebracht, maar geen uurtarief vooraf (wel achteraf, na succes).

4.       Als onze inspanningen leiden tot een schikking of vonnis, dan betaalt U over de verbetering maximaal 35% als beloning voor ons succes 

 

5.      Bij hogere bedragen zijn lagere percentages mogelijk - ongeacht het aantal uren wat het ons gekost heeft - maar wel als afgeleide van de herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars.        

 

 

 Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

  SprintPlan

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
  Contact ?    
     
 

 

 
       
  Disclaimer