Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Ons Tarief

 

 

Ons tarief bij enkelvoudige producten is, in grote lijnen, als volgt opgebouwd.  In schikkingen en procedures worden deze kosten teruggevorderd:

 

1.       Voor de eerste, korte inventarisatie vragen wij 10,- .

 

2.     Wilt U na een positief advies verder met ons, dan betaalt U soms een voorschot ter dekking van onze eerste kosten. Hiervoor nemen wij de (schriftelijke) behandeling van u over op basis van no cure no pay. Grondslag is het maximum uurtarief van 150 zoals de meeste verzekeraars hanteren;

3.   Voor afspraken buiten kantoor worden wel kilometerkosten in rekening gebracht, maar geen uurtarief vooraf (wel achteraf, na succes).

4.       Als wij vervolgens via een schikking slagen in een verbetering ten opzicht van Uw eventuele restschuld, dan betaalt U maximaal 35% van het verschil als beloning voor ons succes 

 

 

5.       Slagen wij daarnaast ook nog in een terugbetaling, dan betaalt U na ontvangst van dit bedrag maximaal 35%. Bij hogere bedragen zijn lagere percentages mogelijk, dit alles ongeacht het aantal uren wat het ons gekost heeft, maar wel als afgeleide van de herstelkostenregeling van het Verbond van Verzekeraars.        

6.   Als wij zelf actief moeten procederen, is ons uurtarief ongeveer de helft van een advocatentarief. Dit ongeacht de afstand!

 

 Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

  SprintPlan

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
  Contact ?    
     
 

 

 
       
  Disclaimer