Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Een aspect wat bij Aandelenlease lange tijd onderbelicht is gebleven, betreft de verboden advisering door tussenpersonen en de telefonische verkoop. Alleen begin 2008 is Dexia door rechtbank Almelo een aantal malen veroordeeld tot 100% schadevergoeding, omdat aangetoond werd dat tussenpersoon Spaar Select zich schuldig had gemaakt aan deze cold calling en advisering door voorgekookte bemiddeling. 

Wat niemand tot nog toe heeft kunnen bewijzen, is dat Spaar Select (en vele, vele anderen) het kunstje niet zelf hoefde uit te vinden: dat was Legio Lease zelf (Labouchere, 100% dochter van AEGON). ClaimConcept wel. 

In een aantal slepende procedures, zijn wij er eindelijk in geslaagd om niet alleen de smoking gun aan te tonen, maar nu ook de kogels zelf. Kogels waarmee Dexia bij verweer zichzelf rechtstreeks verder om zeep helpt: "Het is juist dat Dexia teneinde haar producten onder de aandacht te brengen onder meer gebruik heeft gemaakt van een extern callcenter, Vero. De medewerkers van Vero presenteerden zich met toestemming van Dexia als medewerkers van Dexia (destijds: 'Legio Lease')"

"Ten aanzien van de werkwijze van het verkoopkanaal Vero geldt dat Dexia aan Vero lijsten met namen en telefoonnummers ter beschikking stelde teneinde die te benaderen. De werkwijze was daarbij dat de medewerkers van Vero informatie gaven over en de interesse peilden naar een specifiek effectenleaseproduct van Dexia."

Hoewel dit al voldoende verboden gedragingen moet zijn voor 100% aansprakelijkheid en nietigheid, schiet Dexia zichzelf vervolgens rechtstreeks door het hoofd met een uitgebreide beschrijving van die werkwijze:

"De werkwijze was dat tijdens een eerste gesprek de interesse werd gepeild en informatie over het product werd verstrekt. Beoogd was dat het eerste gesprek resulteerde in toezending van een brochure, terwijl tevens om toestemming werd gevraagd de potentiŽle afnemer na ontvangst daarvan terug te bellen. Stemde de potentiŽle afnemer daarmee in, dan volgde enige tijd na verzending van de brochure een tweede telefoongesprek. Indien de potentiŽle afnemer een overeenkomst van effectenlease wilde aangaan werden de vereiste gegevens genoteerd. In een derde gesprek (door een 'eigen' medewerker van Dexia) werd vervolgens geverifieerd of de betrokkene inderdaad een overeenkomst wilde aangaan, waarna die werd opgemaakt en toegezonden."

Het blijft advisering door een tussenpersoon en dus verboden, maar ook van A tot Z gelogen. Voor de kogels moet u bij ClaimConcept zijn, die leiden van A naar B tot Z:

- A eerste gesprek dinsdagavond 19 september 2000 19.26 uur. Koud Telefonisch benaderd voor een niet te versmaden uniek aanbod: "slechts 3 jaar investeren, over 10 jaar profiteren met een belastingvrije uitkering!" CONTRACTAANVRAAG VERO fax 050-3168860

- B vrijdag 22 september 2000, toezending overeenkomst Korting Kado op naam, met de koersen van 21 september 2000

- B donderdag 27 september 2000 ingekomen bij Legio Lease, via Vero?

Het laat zich raden hoe het tweede telefoongesprek en/of derde op 24 of 25 september 2000 heeft geklonken, getuige artikel 8 van de overeenkomst:

"Deze lease-overeenkomst wordt geacht niet tot stand te zijn gekomen indien Legio-Lease deze overeenkomst niet binnen 5 werkdagen na dagtekening getekend heeft terugontvangen"

- Z  Na een totale inleg van Ä 5.472, een naheffing op 21 september 2010 Totaal door u nog te voldoen  Ä 2.040,49

Zou het ook bij onze Zuiderburen zo zijn gegaan? Waarom anders  - vanaf 2002 via 2006 en 2007 tot 2014 en 2015 tot 20nu  - van het kastje naar de muur?  

2002  Legio Leiden: "Alvorens wij u een passend voorstel kunnen doen (..) hebben wij een aantal gegevens nodig om volledig te kunnen beoordelen wat de mogelijkheden zijn"

2006  Senior jurist mr. Edward Singels: "Ik heb uw fax doorgeleid naar dhr. mr. M. Kieft, (..) houdt zich bezig met de dossiers waarvoor de Belgen Regeling geldt"

2007 Advocaat Gulpers : "Van uw collega mr. Singels ontving ik bericht dat mijn verzoek zou zijn doorgeleid naar mr. M. Kieft. (..) tot op heden geen reactie"

2014 Advocaat Dirk van Gerwen: "De contracten zijn beheerst door Nederlands recht (..) U kan contact opnemen met Dexia Nederland"

2015 Legal Consultant Spozjmei Wardak: "Aangezien u de overeenkomsten met Dexia in BelgiŽ heeft afgesloten (..) zal ik u zaak overdragen aan de advocaten in BelgiŽ"

Anno 2016: de klacht inmiddels voorgelegd aan het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Kifid, die echter oordeelde dat de interne klachtprocedure nog altijd niet is afgerond. Dus terug naar Dexia Nederland, naar het team Legal onder leiding van mr. Joost Feringa. En behandelaar Wardak die weer doodleuk vraagt om gegevens die Dexia al lang en breed heeft, met een schrijnend onaanvaardbaar zware last : "Op 5 juni 2009 heeft de Hoge Raad (LJN: BH2815) een belangrijk arrest gewezen inzake de gevolgen van schending van de zorgplicht. (..) Ik verneem graag of uw cliŽnten akkoord gaan met de uitkomst van de Hofberekening op basis van een aanvaardbaar zware financiŽle last"

Gegevens dus die Dexia al lang en breed heeft, sinds 2002 ! Ene John Post aan mr. Singels: "Wij hebben middels een schrijven verzocht om gegevens omtrent hun financiŽle positie (zie bijlage). Na beoordeling van deze gegevens constateer ik weinig tot geen financiŽle ruimte om een verlenging aan te gaan en tevens geen gelden zie, die gebruikt dienen te worden om de bijbetaling te voldoen."

Bovendien geen woord over cold calling, geen woord over misleidende (telefonische) advisering door de adviseurs van Legio-Lease, geen woord over de aanstaande uitspraak Hoge Raad over dat onderwerp.

Op 2 september 2016 verschijnt dan eindelijk dat langverwachte arrest ECLI:NL:HR:2016:2012: Daar waar overduidelijk een tussenpersoon betrokken is reageert Dexia onder meer met een algemeen Memorandum boordevol juridische klippen en grotendeels oncontroleerbare 'feiten' uit procedures met Leaseproces. Of de klager even binnen twee weken wil reageren... ?

 Een ander heikel onderwerp is of de onderliggende aandelen wel daadwerkelijk zijn aangekocht >> lees verder

Afijn, ook bij onze Zuiderburen volgt een herhaling van zetten. Met een Kifid die niet te beroerd is ze een handje te helpen (Dexia dan)

2019-05-08 JT-Dexia-Kifid X GC-12-00071

2019-06-19 Kifid Dexia GC-12-00071 Niet-Behandelbaar

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?  
 

 

 
       
       
         
  Dexia/2000-10-30 GC-12-00071 Avf ATP-Labouchere

2000-09-19_GC-12-00067 VERO-Legio Aanvraag