Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Een ander heikel onderwerp is of de onderliggende aandelen wel daadwerkelijk zijn aangekocht. zo blijkt het van Legio-Lease afgeleide AEGON Vliegwiel een volledige fake constructie! AEGON zou aandelen hebben gekocht voor rekening en risico van de klant waar deze een inleg (=rente of rente en aflossing op een lening) voor betaald, maar het blijkt een eenvoudig te manipuleren piramidespel!

 

- Vliegwiel voorwaarden artikel 8: eerste pandrecht bijgeschreven in de administratie Bank Labouchere NV en onverwijlde kennisgeving aan cliŽnt

- Bijzondere voorwaarden artikel 13  afstand Bank Labouchere NV van eventuele pandrechten

- Jaaropgave: door AEGON gevestigde eerste pandrecht bijgeschreven in administratie van Dexia Bank Nederland BV (Bank Labouchere NV)

- Verzoek 17 februari 2004 bevestiging bijschrijving pandrecht en onverwijlde kennisgeving door Dexia/Labouchere aan cliŽnt

- Jaaropgave 2003 1 maart 2004: zonder aandelen ondergebracht in verzameldepot KAS Bank NV met eigen eerste pandrecht op aandeel van AEGON

- Verwijzing Dexia naar KAS Bank

- KAS Bank 2 maart 2004: geen pandrecht ten gunste cliŽnt op effecten AEGON bij KAS Bank, 'sub-administratie' naar individuele cliŽnt op niveau AEGON

- Jaaropgave 2003 4 maart 2004: aandelen ondergebracht in verzameldepot KAS Bank NV met eigen eerste pandrecht op aandeel van AEGON 

- Jaaropgave 2003 22 maart 2004: aandelen ondergebracht in verzameldepot KAS Bank NV met eigen eerste pandrecht op aandeel van AEGON 

- Aanbod 2013: "Ik stem ermee in dat het pandrecht op de aandelen behorende bij mijn Vliegwiel vervalt."

- Aanbod 2015: Pandrecht? Welk pandrecht?

 In tegenstelling tot de boefjes van AEGON, lijken de belangen van spaarbeleggers bij Legio Lease op het eerste gezicht goed gewaarborgd:

- Legio-Lease Wv3D Bijzondere voorwaarden effectenlease

- Labouchere Wv3D bericht van verpanding

- Legio-Lease wijziging verpanding

" ...op het eerste gezicht goed gewaarborgd ", want als we even dieper in die  Bijzondere voorwaarden kijken, lijkt het toch niet helemaal in de haak:

15. Lessee gaat ermee akkoord dat Legio-Lease zijn NAW bekend maakt aan Bank Labouchere N.V. asmede de waarden en de rechten uit hoofde van de overeenkomst in pand geeft aan Bank Labouchere N.V. met recht van herverpanding.

Ofwel, eenzelfde pluk effecten kan door moeder Labouchere eindeloos worden herverpand aan dochter Legio-Lease, die ze weer gebruikt voor het volgende contract!

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?