Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Klachten over AEGON? Lees dan meteen verder op de volgende pagina !
 

Eind jaren negentig hebben diverse financiŽle instellingen, waaronder AEGON, nieuwe financiŽle 'spaar'-producten ontwikkeld en op de markt gebracht onder de nieuwe term Aandelenlease

 

AEGON hanteerde hierbij het motto:

 

 ĎDe intelligente manier om uw geld spectaculair te laten groeiení             

 

Dat wil zeggen, zolang de beurs blijft stijgen...

 

>> lees verder

 

Dat bij voortdurend dalende beursen de hefboom negatief werkt, komt in de brochures van AEGON en andere aanbieders helaas niet aan de orde.

 

Het resultaat is bekend: door de aanhoudende dalingen zijn bij velen grote restschulden ontstaan. De hamvraag is nu, welke verwachtingen zijn gewekt en wat te doen, nu dromen in nachtmerries zijn veranderd?

 

Duisenberg of geen Duisenberg...


AEGON heeft haar aandelenlease op de markt gebracht onder de naam Vliegwiel, waaronder bijvoorbeeld Vliegwiel Beleggen, Vliegwiel Junior Beleggen, Vliegwiel Dynamiek, Vliegwiel Kapitaal, VermogensVliegwiel, Junior Vliegwiel, Rendements-Vliegwiel, Koopsom Vliegwiel,  Vliegwiel VermogensConcept, Vliegwiel Vermogens-Rendement, Optimum Vliegwiel Vermogen, Optimum Vliegwiel Koopsom etc.

 

Naar voorbeeld van AEGON-dochter Legio Lease, wordt op 7 mei 1997 AEGON FinanciŽle Diensten B.V. in Den Haag opgericht, voor aandelenlease onder eigen naam en onder leiding van mensen afkomstig van AEGON-dochter Bank Labouchere/ Legio Lease: persbericht Het Verzekeringsblad van 5 juni 1997

 

Saillant detail: De hoogste baas bij Labouchere, van 1 juli 1991 tot 1oktober 1997, was CEO Jos Streppel, sinds 4 mei 2000 lid Raad van Bestuur van Aegon NVÖ  

 

De administratie vindt eerst grotendeels plaats bij Legio Lease. Daarbij zijn de eerste eigen producten van AEGON afgeleid van Legio Lease, met de bedoeling deze op de markt te brengen onder de noemer ĎHefboom Effectí.

Echter, september 1997 introduceert concurrent Levob Bank het ďLevob Hefboom EffectĒ. AEGON protesteert, maar Levob blijkt de productnaam gedeponeerd te hebben. Alle promotiemateriaal wordt noodgedwongen ingenomen en vernietigd, waarna de naam ďAEGON VliegwielĒ wordt gekozen...

 

Begin 1999 gaat de administratie  voor het AEGON Vliegwiel Concept van Legio Lease naar AEGON Leeuwarden. Dit alles onder begeleiding van de toenmalige STE, een van de voornaamste redenen hiertoe was de administratieve chaos bij Legio Lease.   

 

De producten onder AEGON-label heten op dat moment Vliegwiel Beleggen, Vliegwiel Junior Beleggen, Vliegwiel Dynamiek en Vliegwiel Kapitaal, in een portefeuille van 10.832 contracten met een totale hoofdsom van Ä 96 miljoen.

 

Deze merknamen zijn alle per 9 juli 1999 vervangen door de merknamen Vermogens-Vliegwiel, Junior Vliegwiel, RendementsVliegwiel en Koopsom Vliegwiel.

 

Voor het op de markt brengen van deze aandelenlease, maakt AEGON gebruik van haar netwerk van tussenpersonen onder de noemer cliŽntenremisiers. Deze samenwerking wordt altijd vastgelegd in een samenwerkingsovereenkomst in twee delen, een (algemene) Samenwerkingsovereenkomst en een Bijlage met product- en provisiespecificaties.

In deze bijlage werden ook de zogenaamd 'gelabelde' producten geregeld, zoals Box+Beleggen van Wagner & Partners op basis van het beruchte Vastgoed Mixfonds.

 

Op deze wijze zijn tot 2003 velen tientallen constructies als spaarproducten aan de man gebracht, vaak gefinancierd met overwaarde van de eigen woning. 

 

Klachten over AEGON? Lees dan verder op de volgende pagina !

 

Maar... Er is veel meer aan de hand: het hele Vliegwiel blijkt een fake constructie! AEGON zou aandelen hebben gekocht voor rekening en risico van de klant waar deze een inleg (=rente of rente en aflossing op een lening) voor betaald, maar het blijkt een eenvoudig te manipuleren piramidespel!

 

- Vliegwiel voorwaarden artikel 8: eerste pandrecht bijgeschreven in de administratie Bank Labouchere NV en onverwijlde kennisgeving aan cliŽnt

- Bijzondere voorwaarden artikel 13  afstand Bank Labouchere NV van eventuele pandrechten

- Jaaropgave: door AEGON gevestigde eerste pandrecht bijgeschreven in administratie van Dexia Bank Nederland BV (Bank Labouchere NV)

- Verzoek 17 februari 2004 bevestiging bijschrijving pandrecht en onverwijlde kennisgeving door Dexia/Labouchere aan cliŽnt

- Jaaropgave 2003 1 maart 2004: zonder aandelen ondergebracht in verzameldepot KAS Bank NV met eigen eerste pandrecht op aandeel van AEGON

- Verwijzing Dexia naar KAS Bank

- KAS Bank 2 maart 2004: geen pandrecht ten gunste cliŽnt op effecten AEGON bij KAS Bank, 'sub-administratie' naar individuele cliŽnt op niveau AEGON

- Jaaropgave 2003 4 maart 2004: aandelen ondergebracht in verzameldepot KAS Bank NV met eigen eerste pandrecht op aandeel van AEGON 

- Jaaropgave 2003 22 maart 2004: aandelen ondergebracht in verzameldepot KAS Bank NV met eigen eerste pandrecht op aandeel van AEGON 

- Aanbod april 2013: "Ik stem ermee in dat het pandrecht op de aandelen behorende bij mijn Vliegwiel vervalt."

- Aanbod september 2015: "Ik stem ermee in dat het pandrecht op de aandelen behorende bij mijn Vliegwiel vervalt."

- Aanbod november  2015: Pandrecht? Welk pandrecht?

- 2019-11-04 GAL-Aegon Kifid 18.03830 Vliegwiel Wettelijke rente >> 2019-11-09 Consument-GAL Kifid 18.03830 schikking >>

 >> 2019-11-13 Kifid-GAL 18.03830 RE schikking buiten gemachtigde >> .

 

2019-11-22 Mario Kieft Aegon belt weer rechtstreeks

 

2019-11-22 Kifid 19.01460 te laat bij Kifid

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?