Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Totale paniek AEGON bij nog lopende contracten Vliegwiel!

 

Nadat AEGON in september 2015 bij een aantal klanten voorstellen had gedaan met 30% korting op de (fictieve) restant-lening van Vliegwiel, bood AEGON twee maanden later zelfs aan om de waarde van de onderliggende aandelen uit te keren zonder verrekening van die nog openstaande (fictieve) schuld!

 

Aanbod AEGON september 2015

 

Mooi gebaar, of toch niet? Wat AEGON er niet bij vertelde, is dat u vaak recht hebt op teruggave van tenminste 80% van de inleg, met rente vanaf aanvang! Eind 2015 leek de angst toe te slaan voor een aanstaande uitspraak van de Hoge Raad over verboden handelingen via tussenpersonen!

 

Aanbod AEGON november  2015

Een aanbod van ruim  Ä 4.200 op een netto inleg van Ä 13.800,=

DIT TERWIJL ER OP DAT MOMENT MINSTENS RECHT WAS OP 80% VAN DE INLEG + RENTE  = Ä 15.000 !!!

ClaimConcept adviseerde de volgende aanpassing op de

 

Akkoordverklaring tussentijdse beŽindiging Vliegwielovereenkomst

 

 

Wilt u uw inleg terug? Dan is nog steeds die handgeschreven toevoeging van het allergrootste belang:

 

Onder protest en met behoud van alle rechten en weren.

 

update 2016:

Op 2 september 2016 heeft de Hoge Raad met uitspraak ECLI:NL:HR:2016:2012 bepaald dat de bank alle schade volledig moet vergoeden als effectenlease is geadviseerd door tussenpersonen die niet over de juiste vergunning beschikten en de bank daarvan op de hoogte kon zijn. Wij hebben onmiddellijk actie ondernomen met op 5 september 2016 collectieve stuiting van mogelijke verjaring!

 

De voorlaatste stunt van Aegon? Een zeer kortstondige Nieuwsbrief uitspraak Dexia

 

Wie daar op reageert, komt uiteraard van een koude kermis thuis met deze  Reactie over Aegon Vliegwiel op HR:2016:2012

 

TERWIJL ER OP DIT MOMENT IN ONS VOORBEELD DUS GEWOON RECHT IS OP 100% VAN DE INLEG + RENTE  = Ä 19.000 !!!

 

update september 2017:

Aegon stopt voortijdig met Vliegwiel. Bent u al die tijd blijven betalen? Dan wordt het leningdeel kwijtgescholden en de waarde uitgekeerd >> 2017-11-02 Aegon eindafrekening Vliegwiel 16001359.pdf

U bent (lang geleden) gestopt met betalen? Dan vordert Aegon niets meer van u. Het oordeel van de Hoge Raad? Daarover zwijgt Aegon in alle talen, totdat de expert een claim indient. Alleen jammer dat in de uitgebreide juridische afwijzing nou net het belangrijkste aspect uit HR:2016:2012 ontbreekt:

 

"De cliŽntenremisier mag (potentiŽle) klanten wel informeren over kenmerken van beleggingscategorieŽn (informatie over wat een aandeel is, wat een obligatie is of wat effectenleaseproducten zijn), omdat dit geen adviezen over effectentransacties of beheeractiviteiten betreffen. De cliŽntenremisier mag dus niet beroeps- of bedrijfsmatig adviseren c.q. aanprijzen om bijvoorbeeld een specifiek aandeel, een specifiek beleggingsfonds of een bepaalde obligatie of een specifiek effectenleaseproduct te kopen."

 

Klachten over AEGON?

 

info@claimconcept.nl

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?