Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

AEGON stopt voortijdig nog lopende contracten Vliegwiel!

Klachten over AEGON?

 

info@claimconcept.nl

 

Op 2 september 2016 heeft de Hoge Raad met uitspraak ECLI:NL:HR:2016:2012 bepaald dat de bank alle schade volledig moet vergoeden als effectenlease is geadviseerd door tussenpersonen die niet over de juiste vergunning beschikten en de bank daarvan op de hoogte kon zijn. Wij hebben onmiddellijk actie ondernomen met op 5 september 2016 collectieve stuiting van mogelijke verjaring!

 

Eind 2017 stopt Aegon voortijdig met Vliegwiel. Bent u al die tijd blijven betalen? Dan wordt het leningdeel kwijtgescholden en de waarde uitgekeerd.

U bent (lang geleden) gestopt met betalen? Dan vordert Aegon niets meer van u. Het oordeel van de Hoge Raad? Daarover zwijgt Aegon in alle talen, totdat de expert een claim indient. Alleen jammer dat in de uitgebreide juridische afwijzing nou net het belangrijkste aspect uit HR:2016:2012 ontbreekt:

 

"De cliŽntenremisier mag (potentiŽle) klanten wel informeren over kenmerken van beleggingscategorieŽn (informatie over wat een aandeel is, wat een obligatie is of wat effectenleaseproducten zijn), omdat dit geen adviezen over effectentransacties of beheeractiviteiten betreffen. De cliŽntenremisier mag dus niet beroeps- of bedrijfsmatig adviseren c.q. aanprijzen om bijvoorbeeld een specifiek aandeel, een specifiek beleggingsfonds of een bepaalde obligatie of een specifiek effectenleaseproduct te kopen."

 

 

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

Documenten

 

AM_nr._13_1997_Aegon_durft_effecten_niet_bij_de_naam_te_noemen.pdf

 

 

1998-06-24 AdviesCompagnie begeleidende brief Vliegwielcontract

 

2000-09 Voorbeeld mailing Aegon-tussenpersoon

 

 

1998-03-10 Advies Compagnie fax aanvraag Vliegwiel io

 

 

2000-2001_Aegon-Adviseur_waardecheque_Adviesgesprek_Vliegwiel_SpaarVrij

 

 

2001-06-06_Denco-Aegon_aanvraagformulier_Vliegwiel

 

 

 

2001-07-05 VB Interview Bouts advisering tussenpersoon

 

2001-08-01 Denco-Advies Spaarplan Aegon Vliegwiel

 "Aegon wist niet en hoefde ook niet te weten of Denco heeft geadviseerd." ?!

Logistiek aanvragen Aegon Vliegwiel

Afschrift SpaarVrij rekening met bijschrijving Waardecheque adviseur

 

Rekeningafschrift SpaarVrij: Neem contact op met uw adviseur DENCO ADVIES Tel.nr. (020) 486 90 82

2019-08-20 Aegon-Kifid 18.03830 Dupliek

1999-03-19 offerte Vliegwiel adviseur Zorgen voor Morgen

1999-03-19 Aanvraagformulier Vliegwiel door adviseur Zorgen voor Morgen

 

1999-03-25 Vliegwielpolis blad 2 via Adviseur Zorgen voor Morgen

 

2018-03-15 Kifid: geen klachtomschrijving en stukken

2018-03-26 Kifid: ovb aanvullende informatie,  vib

2018-03-27 Aegon-Kifid 18.00174 Verweer

2018-06-11 Kifid: geen spoor van bewijs aangeleverd

2018-08-08 Kifid 18.00174 verzoek repliek

2019-02-28 GAL-Aegon klacht SprintPlan/Vliegwiel

2019-05-31 Kifid Uitspraak 18.00174 >> 2013-06-28 Aegon Coulanceregeling

Financieel Klachteninstituut Kifid is al die klachten over effectenlease allang flink zat. Als we al een belastende verklaring van een adviseur indienen, dan wordt wel gezocht naar een termijnoverschrijding om de klacht te kunnen afwijzen:

2017-09-05 Kifid Dossier 17.04006 NNB IKP, dossier naar FD

2017-10-10 Aegon coulanceregeling Vliegwiel

2018-08-20 Aegon-Kifid 17.04006 Dupliek

2019-03-08 Kifid 17.04006 Uitspraak termijnoverschrijding

2019-10-10 GAL-Aegon Dagvaarding Vliegwiel  >> 2020-01-15 Aegon-GAL Verweer Dgv Vliegwiel

 

 

 

 

 

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
  Contact ?