Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

 BUIGT HET KIFID ONDER DRUK VAN AEGON?    Fraude bij Kifid?    De koerswending van zomer 2014

 

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid dupeert vele tientallen klagers met beroepsverbod ClaimConcept                    

 

AEGON heeft nooit aandelen op naam van de klant gekocht!

 

Nieuwsflits Effectenlease 2017: Bank/Verzekeraars geven geen duimbreed toe

 

Een ieder die meende volledige schadevergoeding te krijgen meteen na de recente uitspraak van de Hoge Raad op 2 september 2016 over verboden advisering van effectenlease door tussenpersonen, die komt bedrogen uit.

 

Wat vooraf ging

Effectenlease kent zijn oorsprong in de vorige eeuw, maar de eerste problemen ontstonden kort na de eeuwwisseling (nog voor 9/11) en kreeg voor het eerst echt aandacht in 2002 bij het TV-programma RADAR nadat beurskoersen compleet waren ingestort terwijl tegelijkertijd contracten van met name Dexia (Bank Labouchere, voorheen Aegon) op hun einde liepen. Pas op dat moment kwam het besef welk risico men gelopen had: volledig verlies van inleg en zelfs mogelijke restschulden, er was met een mega hefboom belegd met op papier geleend geld. Verpakt in 1 overeenkomst, fraai omfloerste marketingtaal en overenthousiaste vlotte babbels, door adviseurs die overigens zelf evenmin waren gewaarschuwd voor de enorme risico’s en die verblind door de rendementen vaak zelf grootverbruikers van het spul waren.

 

De grootste verkoopmachine was Aegon, die echter in 2000 net op tijd voor grof geld pionier Bank Labouchere met dochter Legio-Lease aan het Belgische Dexia had verkocht. Collectieve procedures waren het gevolg, en zelfs politieke bemoeienis met als dieptepunt onder minister Gerrit Zalm het verraad van Stichting Leaseverlies, de Vereniging van Effectenbezitters en de Consumentenbond, in de vorm van de beruchte Dexia Duisenberg-Regeling. Gedupeerden konden fluiten naar hun inleg en kregen slechts een ‘korting ’ op de vaak forse onvoorziene restschuld! Van de 1 miljoen spaarbeleggers zat de helft bij Dexia, waarvan slechts 75.000 leden van voornoemde clubs onder valse voorwendselen akkoord gingen met deze schandalige regeling. Het was voldoende om begin 2007 algemeen verbindend te worden verklaard door gerechtshof Amsterdam. Denk daar maar eens aan terug als u anno 2016 een fervent  voorstander was van een referendum of de Wet Massaschade…

 

De Regeling gold alleen voor Dexia en er bestond kortstondig de mogelijkheid om er onderuit te komen (opt-out, tot 1 augustus 2007), maar ook andere leasebanken schroomden in de jaren daarna niet om net te doen alsof ook hun klanten gebonden waren aan Duisenberg. Aegon SpaarBeleg met SprintPlan, Aegon met Vliegwiel, Achmea met Levob Hefboom Effect, Delta Lloyd met Ohra, Fortis met Defam en GroeiVermogen: ze flikten het allemaal. Collectieve regelingen op dezelfde leest waren het gevolg, waar vooral de grote claimclubs zelf beter van werden.

 

Succes tot 2014

Alleen Leaseproces en ClaimConcept zijn individueel blijven procederen, maar ieder voor zich wel met enorme offers - zo ging collega Beursklacht failliet - door vrijwel uitsluitend op basis van no cure no pay (ncnp, succesfee, resultaatbeloning) gedupeerden bij te staan die niet langer bereid waren om zonder garantie op succes op voorhand nog kosten te maken. Het duurt vele malen langer dan verwacht, tot nog toe hebben we de onvermijdelijke proceskosten met veel kunst- en vliegwerk collectief kunnen dragen uit eerdere overwinningen en donaties via het landelijk collectief Gedupeerden AandelenLease.

 

Nadat ik in 2010 volledige schadevergoedingen had weten te bereiken omdat men onvolledig was voorgelicht door tussenpersonen, verdween de jaren daarop de schikkingsbereidheid van leasebanken echter als sneeuw voor de zon vanwege de terechte angst voor een sneeuwbaleffect. Op 1 juli 2011 werden de mogelijkheden verruimd om bij de kantonrechter te procederen, en werd het weer tijd om de steeds moeizamere onderhandelingen een boost te geven. Met succes bij verschillende rechtbanken in den lande, maar tegelijk ontdekte ik de mogelijkheid tot voordelig klagen bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening Kifid. Na een geslaagde proefprocedure over verjaring en te overenthousiaste advisering door tussenpersonen, met vergoeding van inleg en kosten, werden begin 2012 alle lopende klachten bij dit laagdrempelige loket aangebracht.

 

Positief effect: hernieuwde onderhandelingen met Aegon, Achmea en Dexia! Niet voor lang, het is echt schokkend om te constateren hoe juist grote multinationals zelfs bij verlies het onderste uit de kan proberen te halen. Op het strafbare af, zo kleurt men veroordelingen op geheel eigen wijze in en laat Aegon onwetende klagers zelfs nog steeds in de waan dat hun effectenlease geen huurkoop zou zijn waarvoor ook de echtgenoot had moeten meetekenen, ondanks het heldere oordeel hierover van de Hoge Raad. Na eerst nog een ware rotstreek van de toenmalige Ombudsman (reeds lopende procedures – zelfs bij de Geschillencommissie - werden eenzijdig stopgezet en Aegon mocht buiten mij om klanten benaderen voor volstrekt ondermaatse schikkingen) kreeg ik bij Kifid eind 2013 en begin 2014 eindelijk schitterende voorbeelduitspraken, juist vanwege aansprakelijkheid van leasebanken voor onvolledige advisering door tussenpersonen!

 

180 graden draai

Het feest was echter van korte duur: een collega moest bij de Commissie van Beroep het onderspit delven na een nogal onhandige procedure tegen Dexia. Advisering door tussenpersonen speelde bij Kifid plotseling geen enkele rol meer, alleen een onaanvaardbaar zware last volgens het onwerkbare Hofmodel Amsterdam kon nog leiden tot teruggave van spaargeld. Toevallig geheel in strijd met gelijktijdige uitspraken van gerechtshof ’s-Hertogenbosch - en het is natuurlijk al helemaal volkomen toeval dat de dienstdoende Commissievoorzitter in haar dagelijks leven raadsheer is bij het concurrerende hof Amsterdam - maar het was funest voor de lopende zaken waar ondanks mijn protesten de behandeling razendsnel werd hervat met tussentijds gewijzigde spelregels. Uit angst voor een hoos aan nieuwe klachten, waarvan ik al enige tientallen had aangekondigd?

 

Pas na een aantal vervelende verrassingsuitspraken (zonder zwart op wit toegezegde hoorzittingen!) waarbij mijn berekeningen en verweer inhoudelijk volledig werden genegeerd, slaagde ik na immense druk op directie en bestuur er halverwege 2015 eindelijk in om alle procedures op te schorten, in afwachting van reeds lang aangekondigde cassatie bij de Hoge Raad over de arresten van hof Den Bosch uit 2014. En zo werd het vanzelf 2 september 2016.

 

Kifid na HR:2016:2012

En zo wordt 2017 ons 1e lustrum bij Kifid (5 jaar!) waar Aegon, Achmea/Levob, Defam, Delta Lloyd (straks Nationale Nederlanden), Dexia, Fortis Groeivermogen etc., zich weer massaal beroepen op termijnoverschrijding dan wel verjaring, en niet te vergeten met opzichtige pogingen de bewijslast volledig aan de gedupeerden te laten. Met aantoonbaar achterhouden van belastende stukken uit de eigen archieven, zoals (collectieve) stuitingsacties, de originele aanvraagformulieren en niet te vergeten de adviesovereenkomsten met hun tussenpersonen. Klagers krijgen na jaren slechts een paar weken de tijd om (zonder mij) te reageren op duimdikke verweerschriften…

 

Kifid heeft mij begin 2016 onreglementair monddood proberen te maken, maar bij de kantonrechter ben ik steeds volledig gemachtigd om gedupeerden rechtstreeks te vertegenwoordigen. Het kost iets meer, maar is wel volledig onafhankelijk. Voor Kifid zijn inmiddels meerdere goed ingevoerde collega rechtshulpverleners (waaronder enkele advocaten, mogelijk zelfs met toevoeging via de Raad voor Rechtsbijstand) bereid gevonden ons te begeleiden, met name bij hoorzittingen waar je als juridisch ongeschoolde consument onder geen beding alleen mag komen te zitten tegenover een batterij aan peperdure juristen bij de tegenpartij.

 

Machtige tegenpartijen, met alle tijd van de wereld en vooral hele diepe zakken.

 

Een gezond en succesvol 2017!

Jelle Terpstra

 

Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
  Contact ?  
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD