Claim                met Vermogen !

      Concept

 

 

 

 
  Uw Kansen

Koerswending Kifid                  

Sinds eind 2011 zijn via ClaimConcept  klachten over Aandelenlease (Effectenlease) voorgelegd aan het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening Kifid. Vrijwel vanaf  het begin is sprake van een haat-liefdeverhouding: het principe is prachtig, de uitvoering voor verbetering vatbaar. De eerste aanvaring met Kifid dateert alweer van september 2012, toen Ombudsman Nol Monster lopende procedures met AEGON eigenhandig stillegde - ook bij de Geschillencommissie! - en AEGON toestond om rechtstreeks contact op te nemen met mijn relaties. Of zou het ook toen als diens Secretaris zijn geweest?

De klachtafwijzing bij het Klachteninstituut FinanciŽle Dienstverlening heeft sinds zomer 2014 zorgelijke vormen aangenomen. Nadat ik begin 2014 met een afwijkende strategie meer dan 10 langlopende zaken glansrijk had gewonnen en diverse schikkingen kon treffen, is Kifid gaan draaien en sjoemelen ten opzichte van diens eerdere lijn op basis van arresten van de Hoge Raad op 5 juni 2009. Over producten van uiteenlopende pluimage onder de verzamelnaam Aandelenlease of Effectenlease.

Lijnrecht tegen die eerdere lijn en
 recente jurisprudentie in, kiest Kifid geheel onverwacht opzichtig de kant van de aangesloten instellingen als AEGON, Achmea en Dexia. Verdraaiing van feiten, weglaten van bewijsmateriaal, gesjoemel met termijnen, valsheid in geschriften en akten: het komt allemaal voorbij, van laag tot hoog.

Het begon allemaal midden in de fraaie zomervakantie van 2014. Op 17 juli 2014 kondigde de Voorzitter van de Geschillencommissie Kifid prof. mr. Edgar du Perron het voornemen aan om voortaan alleen nog maar teruggave van inleg toe te kennen als sprake was van een onaanvaardbaar zware last. Gebaseerd op uitspaak GCHB-2014-021 van 1 juli 2014, rechtsoverweging 4.14.3 zogenaamd volgend op uitspraken van de Hoge Raad. Slechts de (tweede) helft van het verhaal.

Het 1e dossier betrof een klacht van mevrouw H over het Levob Super Hefboom Effect van Gelink met in 2011 een onverwacht verlies van Ä 40.000 inleg en zelfs een forse onvoorziene restschuld van Ä 10.704. Hoe anders was het voorgespiegeld ...

Een klacht die reeds op 9 november 2011 aan Kifid was voorgelegd en waar de gehele schriftelijke procedure al lang en breed doorlopen was. Du Perron gaf drie maanden de gelegenheid om mijn zienswijze op zijn voornemen te geven. Mijn eerste ultrakorte reactie betrof de overweging ten overvloede ofwel Obiter Dictum : een overweging buiten de eigenlijke toe- of afwijzing (het dictum ) blijft ook later buiten beschouwing. Een beetje rechter weet dit.

Nog merkwaardiger is dat de brief van Du Perron met datum 17 juli 2014 bij ons wordt bezorgd op 18 juli 2014. Hoezo raar? Nou, bij de brief is de gepubliceerde uitspraak GCHB-2014-021 bijgevoegd, een uitspraak die op 17 juli 2014 pas na 17.00 uur is geplaatst. Welk overleg vindt er achter de schermen plaats tussen de verschillende afdelingen?

Op 30 september 2014 heb ik inhoudelijk gereageerd op dat voornemen, met daarbij nogmaals schriftelijk bewijs voor hard-selling door Gelink bij een onaanvaardbaar zware last. Wil Kifid afwijzen maar zijn partijen nog in onderhandeling? Dan doet Wortel toch snel even een uitspraak zonder de aangetoonde onaanvaardbaar zware last? Zonder de beloofde beslissing over een hoorzitting, door een raadsheer van de Hoge Raad die eerder meende over zijn eigen wraking te kunnen beslissen.

Spiegeltje, spiegeltje aan de wand... De jongste affaires zijn de druppels die de emmer doet overlopen. Zo bereikte (samen met uitspraak gepubliceerd als GC-2014-416  in de zaak GC-F120005)
 uitspraak GC-2014-417 
in de zaak GC-F120007 ons per post aantoonbaar pas op 17 januari 2015. Meteen daarop is op 19 januari 2015 beroep ingesteld, maar wat schrijft de Secretaris van de Commissie van Beroep vervolgens in het beroep met als kenmerk CB-15-00010?

"De uitspraak van de Geschillencommissie is gedateerd op 25 november 2014. Dit betekent dat de beroepstermijn eindigde op 7 januari 2015. Het beroep is derhalve niet binnen zes weken na verzending van de uitspraak van de Geschillencommissie ingesteld."

Op 17 maart 2015 wordt meteen bezwaar aangetekend en op 15 mei 2015 volgt op verzoek van de Beroepscommissie een aanvulling met nadere inhoudelijke gronden voor de hoorzitting op 6 juli 2015. Een hoorzitting waar een pleitnota van onze kant niet nodig is, omdat het aangekondigde verweer van Achmea uitblijft en uitsluitend de termijnoverschrijding aan de orde zou komen. Hoorzittingen die af en toe chaotisch verlopen, omdat niet iedereen over dezelfde processtukken blijkt te beschikken. Reden om na de hoorzittingen de toegezonden kopie-dossiers Geschillencommissie minutieus na te pluizen: Cruciale processtukken blijken te ontbreken, het dossier Geschillencommissie GC-12-F0007 in beroep CB-15-00010 ontbreekt zelf geheel! Of ons onbekende brieven duiken juist plotseling op in het kopie-dossier GC-12-00107.

Na de hoorzittingen wordt dit dossier alsnog naar ons toegezonden. Tot onze stomme verbazing inclusief Verweerschrift van Achmea, met datumstempel 18 JUL 2015

Een Secretaris bij Kifid nota bene met een lopende aangifte bij Justitie wegens valsheid in geschrifte, maar die al die tijd volop in functie mocht blijven!

Inmiddels hebben meer gedupeerden aangifte bij Justitie gedaan tegen (medewerkers en commissieleden van) Kifid en de betrokken financiŽle instellingen, onderzoek moet uitwijzen welke malversaties onder welke noemer zijn te rangschikken.
 Update 6 juli 2015: Vandaag hoorzittingen in vier zaken waaronder GC-2014-416. Het blijkt de laatste werkdag te zijn van Secretaris Drijftholt.

Bij Uitspraak van 14 augustus 2015 wordt het beroep over GC-2014-416 niet-ontvankelijk verklaard: te laat beroep ingesteld en belang onder appelgrens van Ä 25.000,=. Gemakshalve wordt de restschuld in de berekening 'vergeten' ...
Bij Uitspraak van 19 augustus 2015 wordt het beroep over GC-2014-417 eveneens niet-ontvankelijk verklaard: te laat!

Over de foute advisering van de tussenpersoon, in lijn met de Hoge Raad en Hof Den Bosch? Niets, niente, nada. Dat gaat veranderen, maar voorlopig nog zonder eerherstel...

 

 
AEGON

DEXIA

DEFAM

 
  Ons Tarief    
  Uw Voordeel  
FORTIS

LEVOB

OVERIG

SprintPlan

 

 
  HOME    
     
UITSPRAKEN

ClaimConcept

PAL

KiFiD

 

 
   

 

 

   
     
 

 

 
  Contact ?